Sục khí H2S dư qua dung dịch chứa :FeCl3,AlCl3,NH4Cl,CuCl2 đến khi bão hòa thu được kết tủa chứa: A.CuS B.S và Cu C.Fe2S3,Al2S3 D.Al(OH)3,Fe(OH)3

Question

Sục khí H2S dư qua dung dịch chứa :FeCl3,AlCl3,NH4Cl,CuCl2 đến khi bão hòa thu được kết tủa chứa:
A.CuS
B.S và Cu
C.Fe2S3,Al2S3
D.Al(OH)3,Fe(OH)3

in progress 0
Genesis 2 tháng 2021-09-28T15:46:43+00:00 2 Answers 67 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:48:16+00:00

  Đáp án:

   Không có đáp án đúng

  Giải thích các bước giải:

  Phương trình hóa học:

  \(H_2S+2FeCl_3\to 2FeCl_2+S\downarrow + 2HCl\\ CuCl_2+H_2S\to CuS\downarrow + 2HCl\)

  Suy ra, kết tủa thu được gồm $S$ và $CuS$

  0
  2021-09-28T15:48:37+00:00

  Đáp án:

  \(2FeCl_3 + H_2S \to 2FeCl_2 + S + 2HCl\)
  \(AlCl_3 + H_2S \)→ Không phản ứng
  \(H_2S + NH_4Cl\) → Không phản ứng
  \(CuCl_2 + H_2S \to CuS + 2HCl\)
  Vậy, kết tủa thu được là $S$ và $CuS$
  \(\Rightarrow\)Đáp án không đáp án nào đúng cả

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )