Sương mù có vào mùa lạnh hay mùa nóng ? Tại sao mặt trời mọc sương mù lại tan ?

Question

Sương mù có vào mùa lạnh hay mùa nóng ? Tại sao mặt trời mọc sương mù lại tan ?

in progress 0
Arianna 4 tuần 2021-09-06T14:41:43+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T14:42:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Sương mù là hiện tượng nước ngưng tụ trên trời. Sương mù hay có vào mùa lạnh. Mặt trời mọc làm sương mù tan vì lúc đó nước đang từ ngưng tụ sẽ bay hơi

  0
  2021-09-06T14:43:38+00:00

  Đáp án:

   Sương mù thường có vào mùa lạnh vì khi trời lạnh làm ngưng tụ hơi nước tạo thành ương mờ

  Khi mặt trời mọc tức là lúc đó có nhiệt độ cao thì ngưng tụ -> bay hơi => sương mù tan

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )