sưu tầm các câu ca dao tục ngữ theo chủ đề e đã được học từ bài 1 đến bài 13 GDCD 8 ạ

Question

sưu tầm các câu ca dao tục ngữ theo chủ đề e đã được học từ bài 1 đến bài 13 GDCD 8 ạ

in progress 0
Gabriella 2 tháng 2021-07-30T03:56:01+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T03:57:15+00:00

  Bài 1:

  Cây ngay ko sợ chết đứng

  Bài 2:

  Đói cho sạch, rách cho thơm

  Bài 3:

  Kính trên nhường dưới

  Bài 4:

  Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay

  Bài 5: 

  Chí công vô tư

  Bài 6:

  bạn bè là nghĩa tương thân, khó khăn hoạn nạn ân cần có nhau

  Bài 7:

  Nước lã mà vã nên hồ. Tay không mà nổi cơ nghiệp mới hay

  Bài 8:

  Đất có thổ công, sông có hà bá

  Bài 9:

  lá lành đùm lá rách

  Bài 10:

  Muốn ăn thì lăn vào bếp

  Bài 11:

  Có khó mới có miếng ăn. Không dưng ai dễ đem phần đến cho. 

  Bài 12:

  Lên non mới biết non cao, Nuôi con mới biết công lao mẹ, thầy.

  Bài 13:

  Mả người thầy táng hàm rồng. 

  #Chuc_ban_hoc_tot

  #No_copy

  @Ara boss ris

  ~Boo~

  0
  2021-07-30T03:57:34+00:00

  Cây ngay ko sợ chết đứng

  Đới cho sạch, rách cho thơm

  Kính trên nhường dưới

  Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay

  Chí công vô tư

  bạn bè là nghĩa tương thân, khó khăn hoạn nạn ân cần có nhau

  Nước lã mà vã nên hồ. Tay không mà nổi cơ nghiệp mới hay

  Đất có thổ công, sông có hà bá

  lá lành đùm lá rách

  Muốn ăn thì lăn vào bếp

  ó khó mới có miếng ăn. Không dưng ai dễ đem phần đến cho. 

  Lên non mới biết non cao, Nuôi con mới biết công lao mẹ, thầy.

  Mả người thầy táng hàm rồng. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )