Sưu tầm những câu truyện trong cuộc kháng chiến chống giặc thời Lý, Trần ,Lê sơ

Question

Sưu tầm những câu truyện trong cuộc kháng chiến chống giặc thời Lý, Trần ,Lê sơ

in progress 0
Ayla 2 tháng 2021-10-13T18:34:06+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T18:35:27+00:00

  Tổ tiên nhà Trần vốn làm nghề chài lưới, có gốc là người Hán ở tỉnh Phúc Kiến di cư đến đất Đại Việt đầu tiên ở xã Yên Sinh, huyện Đông Triều, Hải Dương (từ năm 1947 thuộc Quảng Ninh) sau mới dời đến Tức Mặc, Mỹ Lộc, Nam Định. Những hậu duệ của nhà Trần là con cháu lai giữa dòng dõi nhà Trần và dòng dõi nhà Lý như trong trường hợp của Trần Lý và Trần Thừa, và con của Trần Thừa là Trần Cảnh đã trở thành vị vua đầu tiên của nhà Trần. Người họ Trần đầu tiên đến Đại Việt là Trần Kinh (陳京, Chén Jīng) , đến định cư tại làng Tức Mặc (nay là phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định) sống bằng nghề ngư sinh vào đầu thế kỷ 12. Sau ba đời con cháu sống ở Đại Việt, họ Trần trở nên giàu có và hùng mạnh dưới đời Trần Lý, là cháu của Trần Kinh. Trần Lý sinh ra Trần Thừa. Trần Cảnh là con thứ của Thừa, mẹ họ Lê, sinh ngày 16 tháng 6 năm Mậu Dần, Kiến Gia thứ 8 triều Lý (9/7/1218).[5]

  0
  2021-10-13T18:36:02+00:00

  Thời Lý : Nổi bật là Kháng chiến chống Tống

   Ý nghĩa 

  -Thể hiện ý chí quyết tâm chống ngoại xâm của dân tộc ta

  -Chứng tỏ bước phát triển mới của đất nước và khả năng bảo vệ độc lập của  dân tộc.

  Thời Trần : Nổi bật là Kháng chiến chống quân Mông – Nguyên :

  Ý nghĩa :

  -Khẳng định sức mạnh của dân tộc Việt Nam, có ý nghĩa nâng cao lòng tự hào, tự cường chính đáng cho dân tộc ta, củng cố niềm tin cho nhân dân.

  -Để lại nhiều bài học quý báu về củng cố khối đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là sự quan tâm của nhà nước đến toàn dân, dựa vào dân để đánh giặc.

  Thời Lê Sơ: Nổi bật với cuộc kháng chiến chống quân Minh 

  Ý nghĩa :

  Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh.

  – Đất nước sạch bóng quân xâm lược, giành lại được độc lập, tự chủ, chủ quyền dân tộc.

  – Mở ra thời kì phát triển mới của xã hội, đất nước, dân tộc Việt Nam – thời Lê sơ.

  Học tốt nhé!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )