Sưu tầm tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất, tục ngữ về con người và xã hội. (ko viết trong sách học)

Question

Sưu tầm tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất, tục ngữ về con người và xã hội.
(ko viết trong sách học)

in progress 0
Adalyn 2 giờ 2021-09-07T11:19:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T11:21:05+00:00

  `text{- Trời đang nắng, cỏ gà trắng thì mưa}`

  `text{- Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão}`

  `text{- Gió Bắc hiu hiu, sếu kêu trời rét}`

  `text{- Kiến cánh vỡ tổ bay ra, bão táp mưa sa gần tới}`

  `text{- Không nước không phân chuyên cần vô ích}`

  `text{- Ruộng không phân như thân không của}`

  `text{- Uống nước nhớ nguồn}`

  `text{- Lá lành đùm lá rách}`

  `text{- Nhất tự vi sư, bán tự vi sư}`

  `text{- Một giọt máu đào hơn ao nước lã}`

  0
  2021-09-07T11:21:30+00:00

  -Tục ngữ về thiên nhiên và lao động:

  +Chuồn chuồn bay thấp thì mưa bay cao thì nắng bay vừa thì râm

  +Đầu năm gió to cuối năm gió bấc

  +Quạ tắm thì ráo sáo tắm thì mưa

  -Tục ngữ về con người xã hội

  +Người là vàng của là ngãi

  +Phép vua thua lệ làng

  +Lòng người như bể khôn dò

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )