suy nghĩ về sự phát triển phong phú và đa dạng của các loại hình nghệ thuật dân gian ở VN thế kỉ 17 – 18 . Từ đó rút ra bài học cho bản thân

Question

suy nghĩ về sự phát triển phong phú và đa dạng của các loại hình nghệ thuật dân gian ở VN thế kỉ 17 – 18 . Từ đó rút ra bài học cho bản thân

in progress 0
Faith 2 tháng 2021-10-14T07:46:39+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T07:48:09+00:00

  – Thống kê

       + Sử học: Bên cạnh các bộ sử nhà nước còn có các bộ sử tư nhân như Ô châu cận lục, Đại Việt thông sử, Phủ biên tạp lục,…

       + Địa lý: tập bản đồ Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư,..

       + Quân sự: tập Hổ trướng khu cơ,…

  Quảng cáo

       + Triết học: bộ sách của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác,…

       + Kĩ thuật: đúc súng đại bác, đóng thuyền chiến…

  – Nhận xét

       + Ưu điểm: Những thành tựu khoa học đã diễn ra trên nhiều lĩnh vực hơn các thế kỉ trước, có nhiều tác phẩm có giá trị.

       + Hạn chế: Do những hạn chế về quan niệm và giáo dục đương thời đã làm cho khoa học tự nhiên không có điều kiện phát triển. Trong lĩnh vực kĩ thuật, việc ứng dụng những thành tựu từ bên ngoài cũng chủ yếu dừng lại ở việc chế tạo thử chứ chưa phát triển.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )