ta Cho ABC có S=180cm Lấy diêm M thuộc canh CA sao cho CM =2 /3CA ; điểm N thuộc canh CB sao cho CN =1/2 NB đoạn thẳng BM và AN cắt nhau tại Tại K tì

Question

ta Cho ABC có S=180cm Lấy diêm M thuộc canh CA sao cho CM =2 /3CA ; điểm N thuộc canh CB sao cho CN =1/2 NB đoạn thẳng BM và AN cắt nhau tại Tại K tìm tỉ số MK/BK

in progress 0
Genesis 3 tháng 2021-09-14T10:31:28+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T10:33:11+00:00

  diện tích acm là 

   180:2=90cm2

  diện tích mac là

   90:3=30cm2

  diện tích mab là

   180:3=60cm2

  diện tích mkn là

  ( 180-90-30):2 =30cm2

  tỉ số mk/kb là

   30:60=1/2

     d/s:1/2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )