Ta có A cách B 72km. Lúc 7h30 sáng xe ô tô một khởi hành từ A chuyển động thẳng đều về B với 36km/h Nửa giờ sau xe ô tô hai chuyển động thẳng đều từ B

Question

Ta có A cách B 72km. Lúc 7h30 sáng xe ô tô một khởi hành từ A chuyển động thẳng đều về B với 36km/h Nửa giờ sau xe ô tô hai chuyển động thẳng đều từ B đến A va gặp nhau lúc 8h30ph
a) tìm vận tốc của xe ô tô thứ hai
b) lúc hai ô tô cách nhau 18km là mấy giờ

in progress 0
Nevaeh 4 tuần 2021-09-06T14:10:42+00:00 2 Answers 218 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T14:12:09+00:00

  Đáp án:

         a. $v_2 = 72km/h$

         b. Lúc 8h 20′ hoặc lúc 8h 40′.

  Giải thích các bước giải:

   a. Trong $30′ = \dfrac{1}{2}h$ xe đi từ A đi được một đoạn: 

  $s_1 = \dfrac{1}{2}.36 = 18 (km)$.

  Chọn gốc toạ độ tại A, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian lúc 8h (Lúc xe thứ hai xuất phát). 

  Phương trình chuyển động của xe đi từ A là:    $x_1 = 18 + 36t (km)$ 
  Gọi vận tốc xe đi từ B là $v_2$

  Phương trình chuyển động của xe đi từ B là:     $x_2 = 72 – v_2.t (km)$ 

  Hai xe gặp nhau lúc 8h 30′, tức là $t = 0,5$ nên ta có: 

  $x_1 = x_2 \to 18 + 36.0,5 = 72 – v_2.0,5 \to v_2 = 72$ 

  Vậy vận tốc xe thứ 2 là $v_2 = 72km/h$
  b. Phương trình toạ độ của xe thứ hai là: 

       $x_2 = 72 – 72t (km)$ 

  Hai xe cách nhau 18km khi: 

  $|x_1 – x_2| = 18 \to |18 + 36t – (72 – 72t)| = 18 \to |108t – 54| = 18$ 

  *) $108t – 54 = 18 \to 108t = 72 \to t = \dfrac{2}{3}$ 

  Hai xe cách nhau 18km sau khi xe đi từ B xuất phát được $\dfrac{2}{3}h = 40’$, tức là lúc 8h 40′. 

  *) Hoặc: $108t – 54 = – 18 \to t = \dfrac{1}{3}$ 

  Hai xe cách nhau 18km sau khi xe đi từ B xuất phát được $\dfrac{1}{3}h = 20’$, tức là lúc 8h 20′. 

  1
  2021-09-06T14:12:37+00:00

  a. Chọn gốc toạ độ tại A. Chiều (+) hướng từ A đến B. Gốc khởi hành tại thời điểm 7h30.

  Ptcđ của xe 1: $x_1=36t(km)$

  Ptcđ của xe 2: $x_2=72-v_2.(t-0,5)(km)$

  Vận tốc của xe thứ 2:

  $x_1=x_2 \Leftrightarrow 36t=72-v_2.(t-0,5)$

  $\Leftrightarrow 36.1=72-v_2.(1-0,5) \Rightarrow v_2=72km/h$

  Vậy vận tốc của xe thứ hai là 72km/h.

  b. Ptcđ của xe 2: $x_2=72-72(t-0,5)(km)$

  Ta có: $d=|x_1-x_2| \Leftrightarrow 18=|36t-72+72(t-0,5)|$

  $\Leftrightarrow |108t-108| =18$

  $\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}108t-108=18\\108t-108=-18\end{array} \right.$

  $\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}t=\frac{7}{6}\\t=\frac{5}{6}\end{array} \right.$

  Đổi: $\frac{7}{6}h=70p$ ; $\frac{5}{6}h=50p$

  Vậy lúc $7h30p+70p=8h40p$ hoặc $7h30p+50p=8h20p$ thì hai oto cách nhau 18km.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )