Tả đoạn văn 4 đến 5 câu về trường hoặc bạn bằng tiếng Anh

Question

Tả đoạn văn 4 đến 5 câu về trường hoặc bạn bằng tiếng Anh

in progress 0
Melanie 1 tháng 2021-11-06T20:04:03+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-06T20:05:16+00:00

  My school name is Cua Nam 2 primary school. It in Vinh city,. There are 15 classrooms in my school. Inside arefull of utensils, such as:tables, board, chairs,.. In front of, there is a large yard and many trees, flowers. Next classrooms is a big pitch.The outermost is a green gate, it always opens doors to welcome students.Although my school is old, I find it very beautiful and great. I love my school vere much.♥️♥️♥️

  0
  2021-11-06T20:05:26+00:00

  Phuc Lam Lower Secondary School is in Ha Noi city . It’s very large . It has over 500 students . There is a gym , a library , a computer room , playground and lots of other rooms . All students like to play in the playground in breaktime . Every school day is fun . Every Monday , Wednesday and Friday morning , all the students from the whole school come down to take care of young bamboo shoots . Some students clean the school yard . You can see the school is beautiful in white on Monday because all the students wear uniform . I love my school so much .

  Dịch :

  Trường THCS Phúc Lâm thuộc thành phố Hà Nội. Nó rất lớn. Nó có hơn 500 học sinh . Có phòng tập thể dục, thư viện, phòng máy tính, sân chơi và rất nhiều phòng khác. Tất cả học sinh thích chơi trong sân chơi trong giờ giải lao. Mỗi ngày ở trường đều rất vui. Sáng thứ 2, 4, 6 hàng tuần, các bạn học sinh toàn trường xuống chăm sóc công trình măng non. Một số học sinh dọn vệ sinh sân trường. Bạn có thể thấy ngôi trường tuyệt đẹp trong màu trắng vào thứ Hai vì tất cả học sinh đều mặc đồng phục. Tôi rất yêu trường của tôi .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )