Tả ngôi nhà trong tương lai của em Ko chép mạng nha

Question

Tả ngôi nhà trong tương lai của em
Ko chép mạng nha

in progress 0
Sadie 17 giờ 2021-09-08T14:37:48+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-08T14:39:06+00:00

       I always wish to have a houseboat in my life. It will not need to big, but it might have everything I need insides. It will be located on the ocean, surrounded by water and a lot of fish. There will be three rooms: the biggest room of the houseboat is the kitchen, a beautiful bedroom and next to it is the living room. The living room will have a robot to cleans and decorates that room. This robot will play with my children and teach them many interesting lessons. I think I like the bedroom best because, in that room, there will be an automatic bed to helps me sleep well. I hope, my future house will come true.

    *Dịch:

      Tôi luôn mong ước có một chiếc thuyền trong nhà. Nó sẽ không cần lớn, nhưng nó có thể có mọi thứ tôi cần bên trong. Nó sẽ nằm trên đại dương, được bao quanh bởi nước và rất nhiều cá. Sẽ có ba phòng: phòng lớn nhất của nhà thuyền là phòng bếp, một phòng ngủ đẹp và bên cạnh là phòng khách. Phòng khách sẽ có robot dọn dẹp và trang trí phòng đó. Robot này sẽ chơi với các con tôi và dạy chúng nhiều bài học thú vị. Tôi nghĩ tôi thích phòng ngủ nhất vì trong phòng đó sẽ có một chiếc giường tự động giúp tôi ngủ ngon. Tôi hy vọng, ngôi nhà tương lai của tôi sẽ thành hiện thực.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )