Ta thấy trong 4 số tự nhiên liên tiếp thì không có thừa số nào có chữ số tận cùng là 0; 5 vì như thế tích sẽ tận cùng làchữ số 0 (trái với bài toán)Do

Question

Ta thấy trong 4 số tự nhiên liên tiếp thì không có thừa số nào có chữ số tận cùng là 0; 5 vì như thế tích sẽ tận cùng làchữ số 0 (trái với bài toán)Do đó 4 số phải tìm chỉ có thể có chữ số tận cùng liên tiếp là 1, 2, 3, 4 và 6, 7, 8, 9

in progress 0
Maria 1 tháng 2021-09-02T13:00:30+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:01:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   6003,6004.6005,6006

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )