Tác động của biển và gió mùa đến khí hậu Việt Nam là gì? em mong mn giúp e ạ

Question

Tác động của biển và gió mùa đến khí hậu Việt Nam là gì?
em mong mn giúp e ạ

in progress 0
Melanie 2 tháng 2021-08-12T02:07:44+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:08:59+00:00

   Sự biến đổi khí hậu , suy thoái đa dạng sinh học , suy thoái tài nguyên nước ngọt, suy thoái tầng , suy thoái đất và hoang mạc hóa, ô nhiễm các chất hữu cơ độc hại khó phân hủy…

  0
  2021-08-12T02:09:23+00:00

  Khiến khí hậu ô nhiễm bị biến mất , thêm khí hậu trong sạch

  @ara boss ris

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )