tác dụng 1 lực F trong thời gian denta t thì có vận tốc v hỏi tác dụng lực 2F muốn thử được vận tốc vẫn là v thì thời gian bằng bao nhiêu

Question

tác dụng 1 lực F trong thời gian denta t thì có vận tốc v hỏi tác dụng lực 2F muốn thử được vận tốc vẫn là v thì thời gian bằng bao nhiêu

in progress 0
Athena 1 năm 2021-10-13T05:17:34+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T05:19:20+00:00

  Đáp án:

  $0,5t$

  Giải thích các bước giải:

   đl 2 niuton

  $\begin{array}{l}
  a = \frac{F}{m} = \frac{{v – 0}}{t} = \frac{v}{t}\left( 1 \right)\\
  a’ = \frac{{2F}}{m} = \frac{{v – 0}}{{t’}} = \frac{v}{{t’}}\left( 2 \right)\\
  \left( 2 \right):\left( 1 \right) \Rightarrow 2 = \frac{t}{{t’}} \Rightarrow t’ = 0,5t
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )