tác hại cho sâu bệnh gây nên sâu có gây nên bệnh không?

Question

tác hại cho sâu bệnh gây nên sâu có gây nên bệnh không?

in progress 0
Maria 4 tháng 2021-08-22T13:32:16+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T13:33:49+00:00

  sâu bệnh có ảnh hưởng rất xấu đên đời sống cây trồng, làm cho cây trồng sinh trưởng và phát triển kém, giảm năng suất và chất lượng thậm chí mất mùa 0 đc thu hoạch .sâu có gây nên bệnh

  0
  2021-08-22T13:33:54+00:00

  Sâu bệnh làm cho cây trồng phát triển kém, năng suất và chất lượng nông sản giảm hoặc thậm chí không cho thu hoạch

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )