Tại buổi sinh hoạt lớp em đứng lên phát biểu quan điểm của mình về việc tổ chức cắm trại nhân dịp kỉ niệm ngày 26/3.Trong tình huống này em đã sử dụng

Question

Tại buổi sinh hoạt lớp em đứng lên phát biểu quan điểm của mình về việc tổ chức cắm trại nhân dịp kỉ niệm ngày 26/3.Trong tình huống này em đã sử dụng nhóm quyền nào
A.phát triển
B.sống còn
C.bảo vệ
D.tham gia

in progress 0
Emery 1 tháng 2021-08-31T08:46:57+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:48:17+00:00

  Tại buổi sinh hoạt lớp em đứng lên phát biểu quan điểm của mình về việc tổ chức cắm trại nhân dịp kỉ niệm ngày 26/3.Trong tình huống này em đã sử dụng nhóm quyền nào

  A.phát triển   B.sống còn    C.bảo vệ    D.tham gia

  0
  2021-08-31T08:48:47+00:00

  → Chọn D. Tham gia

  → Em được quyền nêu ý kiến của bản thân, tham gia vào một công việc hay kế hoạch nào đó → Quyền tham gia

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )