Tại các ô A1, B1, C1, D1 lần lượt chứa các số hạng sau: 8b, 10, 5, 2a. Nếu tại ô E1 ta nhập hàm như sau: =MAX(A1:D1) thì kết quả sẽ là *

Question

Tại các ô A1, B1, C1, D1 lần lượt chứa các số hạng sau: 8b, 10, 5, 2a. Nếu tại ô E1 ta nhập hàm như sau: =MAX(A1:D1) thì kết quả sẽ là *

in progress 0
Sadie 3 tuần 2021-08-13T13:38:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:40:36+00:00

  kết quả sẽ là 10

  0
  2021-08-13T13:40:36+00:00

  Tại các ô A1, B1, C1, D1 lần lượt chứa các số hạng sau: 8b, 10, 5, 2a. Nếu tại ô E1 ta nhập hàm như sau: =MAX(A1:D1) thì kết quả sẽ là 10

  HAY THÌ CHO TỚ CTLHN NHÉ!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )