Tại cùng một nơi trên trái đất và ở cùng một độ cao h so với mặt đất ,đồng thời thả rơi tự do vật A , B có khối lượng m1=2m2 và ném ngang vật có khối

Question

Tại cùng một nơi trên trái đất và ở cùng một độ cao h so với mặt đất ,đồng thời thả rơi tự do vật A , B có khối lượng m1=2m2 và ném ngang vật có khối lượng m3 = 3m1 với vận tốc ban đầu v0 =10 m /s .bỏ qua lực cản không khí .hỏi vật A , B , C vật nào nhanh hơn vật nào hay cả ba vật A , B , C rơi chạm đất cùng một lúc .
Giải chi tiết giúp mình với , đang cần gấp

in progress 0
Liliana 2 tuần 2021-11-28T13:57:50+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T13:59:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   3 vật cùng rơi xuống đất 1 lúc vì, 

  Thời gian rơi tự do không phụ thuộc vào khối lượng.

  Vận tốc ban đầu theo phương $Oy$ là như nhau và đều bằng $0$

  0
  2021-11-28T13:59:40+00:00

  Đáp án:

   Cả ba vật A,B,C rơi chạm đất cùng một lúc

  Giải thích các bước giải:

   Thời gian rơi tự do của vật

  \[t = \sqrt {\frac{{2h}}{g}} \]

  Ta thấy, thời gian rơi tự do của vật không phụ thuộc vào khối lượng của  vật

  Mặt khác, theo phương oy, vận tốc ban đầu của 3 vật là như nhau.

  Do đó, cả ba vật A,B,C rơi chạm đất cùng một lúc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )