Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9 – 1960), Đảng đã xác định nhiệm vụ của cách mạng miền Nam là A. đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nh

Question

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9 – 1960), Đảng đã xác định nhiệm vụ của cách mạng miền Nam là

A.
đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến tới xây dựng chủ nghĩa xã hội.
B.
đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.
C.
tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, thống nhất đất nước.
D.
vừa chiến đấu, vừa sản xuất, thực hiện chiến tranh thống nhất đất nước.

in progress 0
Raelynn 5 tháng 2021-07-21T09:39:16+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T09:40:29+00:00

  Đáp án: B. đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.

  0
  2021-07-21T09:40:41+00:00

  Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9 – 1960), Đảng đã xác định nhiệm vụ của cách mạng miền Nam là:
   A. đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến tới xây dựng chủ nghĩa xã hội.
   B. đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.     
   C. tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, thống nhất đất nước.
   D. vừa chiến đấu, vừa sản xuất, thực hiện chiến tranh thống nhất đất nước.

  xin hay nhất cho nhóm ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )