Tại điểm bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, khi chị T chuẩn bị viết phiếu bầu giúp cụ Q là người không biết chữ thì có điện thoại gọi tới nên

Question

Tại điểm bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, khi chị T chuẩn bị viết phiếu bầu giúp cụ Q là người không biết chữ thì có điện thoại gọi tới nên chị T nhờ chị M và được M đồng ý viết phiếu cho cụ Q. Phát hiện chị M đã giấu cụ Q viết nội dung theo ý của chị , anh B đã yêu cầu chị M sửa theo ý cụ Q. Tuy nhiên chị M từ chối đồng thời bỏ phiếu của cụ Q vào hòm phiếu.Những ai đã vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín?
Anh B và chị T
Chị M và anh B
Chị M, anh B và cụ Q
Chi M, chị T và cụ Q
Giải thích giúp em vs ạ em cảm ơn

in progress 0
Parker 3 tháng 2021-07-27T08:32:10+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T08:33:46+00:00

  Tại điểm bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, khi chị T chuẩn bị viết phiếu bầu giúp cụ Q là người không biết chữ thì có điện thoại gọi tới nên chị T nhờ chị M và được M đồng ý viết phiếu cho cụ Q. Phát hiện chị M đã giấu cụ Q viết nội dung theo ý của chị , anh B đã yêu cầu chị M sửa theo ý cụ Q. Tuy nhiên chị M từ chối đồng thời bỏ phiếu của cụ Q vào hòm phiếu.Những ai đã vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín?

  Anh B và chị T

  Chị M và anh B

  Chị M, anh B và cụ Q

  Chị M, chị T và cụ Q

  `text{ Đáp án : }` Vì chị M và T đã nhìn và viết hộ một lá thư lẽ ra là của bà Q. Mà đây chính là một bức thư bầu cử ” bỏ phiếu kín “. Có nghĩa là cái đó chỉ có được người muốn viết thư và người được nhận lá thưu với được nhìn và đọc nó.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )