Tại s nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưỡng cư có gtrị bsung cho hoạt động diệt sâu bọ của chim về ban ngày ?

Question

Tại s nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưỡng cư có gtrị bsung cho hoạt động diệt sâu bọ của chim về ban ngày ?

in progress 0
Iris 2 tháng 2021-09-30T14:39:22+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-30T14:40:34+00:00

  Đáp án:Lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động diệt sâu bọ của chim về ban ngày là vì : Lưỡng cư không đuôi (có số loài lớn nhất trong lớp Lưỡng cư) đi kiếm ăn về ban đêm, tiêu diệt được một số lượng lớn sâu bọ

   

  0
  2021-09-30T14:41:11+00:00

  Đáp án:Đa số loài chim kiếm mồi vào ban ngày còn đa số lưỡng cư không đuôi (có số loài lớn nhất trong lớp Lưỡng cư) đi kiếm ăn về ban đêm, tiêu diệt được một số lượng lớn sâu bọ, nên bổ sung cho hoạt động của chim vào ban ngày.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )