tại sao 1 số tổ chức khi mới ra đời đều xuất bản và ấn hành 1 số tờ báo?

Question

tại sao 1 số tổ chức khi mới ra đời đều xuất bản và ấn hành 1 số tờ báo?

in progress 0
Hailey 3 tuần 2021-08-13T14:04:05+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T14:05:25+00:00

  Tại sao 1 số tổ chức khi mới ra đời đều xuất bản và ấn hành 1 số tờ báo?

  Trả lời :

  – Họ làm như vậy để đánh dấu mốc lịch sử của tổ chức.

  – Thông báo và tuyên truyền cho mọi người biết đến .

  0
  2021-08-13T14:05:41+00:00

  Mỗi tổ chức hoặc chính đảng ra đời đều thành lập và ấn phẩm một tờ báo vì mỗi tổ chức hoặc chính đảng ra đời đều nhằm mục đích tuyên truyền, truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê Nin. Và thời bấy giờ, sách báo chính là cơ quan ngôn luận duy nhất có thể tuyên truyền rộng rãi nhất đến toàn thể nhân dân.

  CHO MIK XIN CTLHN NHÉ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )