Tại sao x^2 = -16 là đa thức vô nghiệm???

Question

Tại sao x^2 = -16 là đa thức vô nghiệm???

in progress 0
Delilah 4 tháng 2021-08-22T13:58:38+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T13:59:58+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Vì số nào bình phương cũng lớn hơn hoặc bằng không hết

  => nếu x^2 =-16 thì đa thức đó vô nghiệm

  0
  2021-08-22T14:00:00+00:00

  vì  x² ≥0 ∀ x ∈ R 

  ⇒ đa thức x²=-16 vô nghiệm

  xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )