Tại sao 2m^2 – 3m – 5 < 0 <=> -1 < m < 5/2

Question

Tại sao 2m^2 – 3m – 5 < 0 <=> -1 < m < 5/2

in progress 0
Rose 6 ngày 2021-12-03T13:55:10+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T13:56:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải : 

  vì giải phương trình ta được 2 nghiệm là 5/2 và -1 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )