Tại sao axit bazơ trung bình yếu lại không kết hợp được với nước ? ví dụ như Fe2O3

Question

Tại sao axit bazơ trung bình yếu lại không kết hợp được với nước ? ví dụ như Fe2O3

in progress 0
Daisy 1 năm 2021-09-20T14:21:01+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T14:22:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Vì theo dãy hoạt động hoá học của kim loại thì các phản ứng kim loại tác dụng với nước mà sau Mg thì sẽ ko TD vì chúng quá là thiếu e trong các nt 

  * Học tốt*

  0
  2021-09-20T14:22:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Vì chi có oxit bazo tan đc trong nước như K Na Ba Ca Li còn các kim loaị còn lại k tan đc trong nc ở đk thường

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )