Tại sao các cuộc khởi nghĩa ở Việt Nam chống chính quyền thực dân Pháp đều lần lượt thất bài? giúp mik v

Question

Tại sao các cuộc khởi nghĩa ở Việt Nam chống chính quyền thực dân Pháp đều lần lượt thất bài?
giúp mik v

in progress 0
Amaya 3 tuần 2021-07-08T18:12:20+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:13:28+00:00

  *nguyên nhân:

  +do vũ khí còn thô sơ

  +chưa tập hợp hết quần chúng nhân dân để nổi dậy phong trào

  +chưa có kĩ năng chiến đấu,chưa có các hành động mục tiêu chiến đấu với địch

  ⇒Các cuộc khưởi ngahix thất bại

  0
  2021-07-08T18:14:18+00:00

  Do sự chênh lệnh   về lực lượng

  Do thực dân Pháp còn quá mạnh

  Do thiếu 1 lực lượng và 1 đường lối tiên tiến

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )