Tại sao các dòng biển lại có ảnh hưởng lớn đến khí hậu của các vùng đất ven biển mà chúng chảy qua?

Question

Tại sao các dòng biển lại có ảnh hưởng lớn đến khí hậu của các vùng đất ven biển mà chúng chảy qua?

in progress 0
Valerie 1 tháng 2021-09-01T22:09:51+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T22:11:07+00:00

                                     !CHÚC BẠN HỌC TỐT!

  Các dòng biển chảy theo dòng và có nhiệt độ cao hơn (dòng biển nóng) hoặc thấp hơn (dòng biển lạnh) nước của vùng biển mà nó chảy qua.

  → Chính vì vậy, nếu ven biển có dòng biển nóng chảy qua thì khí hậu ở đó sẽ ẩm và mưa nhiều; còn nếu ven biển có dòng biển lạnh chảy qua thì khí hậu ở đó sẽ lạnh khô và ít mưa.

  ⇒ Như vậy, dòng biển lại có ảnh hưởng lớn đến khí hậu của các vùng đất ven biển mà chúng chảy qua

  0
  2021-09-01T22:11:46+00:00

  Những dòng biển thường tác động đến nhiệt độ và khí hậy của vùng đất mà nó chảy qua.

  Tùy tính chất của dòng biển mà vùng đất ven biển chịu những ảnh hưởng khác nhau.

  Nếu dòng biển đó là dòng biển nóng thì khí hậu vùng đất ven biển sẽ ẩm và mưa nhiều.

  Ngược lại nếu dòng biển đó là dòng biển lạnh thì khí hậu lạnh khô và mưa ít.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )