tại sao các kim loại như Al, Mg phản ứng với H+ lại tạo ra H2 v

Question

tại sao các kim loại như Al, Mg phản ứng với H+ lại tạo ra H2 v

in progress 0
Ivy 1 năm 2021-09-27T21:45:37+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T21:47:14+00:00

  Vì kim loại Al, Mg có xu hướng nhường e, H+ nhận e đó để tạo ra ${H_2}$ 

  (Hỉu đơn giản là v nhoa :3)

   

  0
  2021-09-27T21:47:25+00:00

  Vì các kim loại này cho e, tạo ra các cation, ion \({H^ + }\) nhận các e này để tạo thành \({H_2}\)

  Cho e:

  \(Al\xrightarrow{{}}A{l^{3 + }} + 3e\)

  \(Mg\xrightarrow{{}}M{g^{2 + }} + 2e\)

  Nhận e:

  \(2{H^ + } + 2e\xrightarrow{{}}{H_2}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )