tại sao các xương chi trên có khớp linh hoạt , ngón cái đối diện vs 4 ngón còn lại là điểm tiến hóa của loài người

Question

tại sao các xương chi trên có khớp linh hoạt , ngón cái đối diện vs 4 ngón còn lại là điểm tiến hóa của loài người

in progress 0
Cora 4 tuần 2021-09-06T11:58:14+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T12:00:05+00:00

  Đáp án: Vì thú những đặc điểm này chưa hoàn toàn phát triển như thế mà nó chỉ phát triển khi tiến hóa ở loài người vì thế ta nói các xương chi trên có khớp linh hoạt , ngón cái đối diện vs 4 ngón còn lại là điểm tiến hóa của loài người

  @mochizou

  0
  2021-09-06T12:00:08+00:00

  Các xương chi đều có khớp linh hoạt vì :
  – Những bộ phận này thường xuyên phải bổ trợ cho sự vận động, khớp linh hoạt giúp các bộ phận này có thể thực hiện tốt chức năng của mình. Đây là nhơ đặc điểm của khớp linh hoạt: miếng sụn ở khớp linh hoạt có diện tích ma sát nhỏ.
  *Ngón cái đối diện với 4 ngón còn lại là điểm tiến hóa lớn của con người, vì:
  – Điều này đã chứng tỏ các khớp xương đã phát triển hơn ở con người.
  – Việc này giúp chi tay của chúng ta dễ dàng hơn trong việc cầm nắm.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )