Tại sao cách mạng Trung Quốc thắng lợi lại có lợi cho cuộc kháng chiến của ta?

Question

Tại sao cách mạng Trung Quốc thắng lợi lại có lợi cho cuộc kháng chiến của ta?

in progress 0
Elliana 2 tháng 2021-10-21T08:12:28+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T08:13:52+00:00

  Huy Voọc để làm gì?

  Cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc hoàn toàn thắng lợi năm 1949 là một trong những sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại trên thế giới. Cuộc cách mạng đã kết thúc trong 100 năm nô dịch và thống trị của đề quốc, phong kiến tư sản mại bản, mở đầu thời kì Lịch Sử mới- thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc

  #NoCopy

  bạn cho mik 5 sao né. thanks

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )