Tại sao cần kiểm tra sức nảy mầm, tỉ lệ nảy mầm của hạt

Question

Tại sao cần kiểm tra sức nảy mầm, tỉ lệ nảy mầm của hạt

in progress 0
Hadley 1 năm 2021-07-24T01:49:33+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T01:50:43+00:00

  trong một sào cần 1500 cây ngô giống .Vậy tính số hạt cây cần cho 3 sào biết sức nảy mầm và tỉ lệ này mầm là 200/3%.

  0
  2021-07-24T01:50:52+00:00

  @fish

  Tại sao cần kiểm tra sức nảy mầm, tỉ lệ nảy mầm của hạt :

   -chúng ta cần làm vậy để biết chất lượng của hạt đó tốt hay kém để còn phân chia 

  – xem coi sức nảy mầm của hạt có cao hay không để còn giải quyết 

  #hoctot

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )