Tại sao cần truyền và biến đổi chuyển động? Kể tên các cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động? Lấy ví dụ trong thực tế về các cơ cấu này.

Question

Tại sao cần truyền và biến đổi chuyển động? Kể tên các cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động? Lấy ví dụ trong thực tế về các cơ cấu này.

in progress 0
Quinn 4 tháng 2021-08-16T01:31:49+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-16T01:32:53+00:00

    +Cần truyền và biến đổi chuyển đọng để cung cấp các bộ phận của máy và thiết bị

    +Cơ cấu tay quay-con trượt ,cơ cấu tay quay-thanh lắc; chuyển đọng tịnh tiến , chuyển động quay , chuyển đọng lắc

    +VD : đồng hồ, xe máy , otoo, các máy công cụ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )