Tại sao châu chấu được xếp bài ngành chân khớp ?

Question

Tại sao châu chấu được xếp bài ngành chân khớp ?

in progress 0
Alexandra 4 tuần 2021-11-17T06:41:47+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T06:42:59+00:00

  -Các chân đều có khớp 

  -Có lớp vỏ kitin là khung xương bên ngoài

  -Có lột xác

  -Sinh vật biến thái hoàn toàn

  -Có cấu tạo mắt kép

  -Có phần phụ ở miệng dùng để bắt mồi

   

  0
  2021-11-17T06:43:45+00:00

  Vì: Động vật Chân khớp hay Động vật Chân đốt là những động vật không có xương sống, có một bộ xương ngoài (bộ xương vĩnh viễn), một cơ thể chia đốt và những đốt phụ.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )