tại sao chiến thắng của ta tại chiến dịch việt bắc lại có í nghĩa vô cùng to lớn tạo bước ngoặt trong tiến trình cuộc kháng chiến chống pháp

Question

tại sao chiến thắng của ta tại chiến dịch việt bắc lại có í nghĩa vô cùng to lớn tạo bước ngoặt trong tiến trình cuộc kháng chiến chống pháp

in progress 0
Aubrey 2 tháng 2021-10-10T11:24:00+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T11:25:06+00:00

  Bởi vì cuộc chiến này sẽ làm cho quân xâm lược Pháp phải sợ Việt Nam, không còn dám lấn chân lên Việt Nam nữa, bảo vệ được cơ quan đầu não, giết được nhiều giặc Pháp và thu thập được nhiều lương thực để chuẩn bị cho việc đánh tan quân xâm lược Pháp.

  0
  2021-10-10T11:25:36+00:00

  Thắng lợi này ở chiến dịhj việt bắc làm cho toàn dân và toàn quân ta từ vô cùng phấn khởi, tinh thần của quân và dân ta tăng lên một cách nhảy vọt. Mọi người qua thắng lợi đó đều thấy Đảng, Chính phủ, dân tộc mình, quân đội mình và chính mình đã lớn mạnh lên nhiều, rằng kháng chiến lâu dài không phải là vô hạn độ, triển vọng thắng lợi đã nhích lại gần chúng ta hơn trước rất nhiều

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )