Tại sao chiếu cần Vương có tác dụng thổi bùng ngọn lửa yêu nước trong nhân dân

Question

Tại sao chiếu cần Vương có tác dụng thổi bùng ngọn lửa yêu nước trong nhân dân

in progress 0
Serenity 1 năm 2021-07-20T18:48:43+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T18:49:56+00:00

  vì phong trào Cần Vương đã làm bùng lên sự đấu tranh chống xâm lược , mong muốn dành độc lập cho dân tộc của nhân dân ta

  0
  2021-07-20T18:50:41+00:00

  Vì trước đó khi các cuộc khởi nghĩa bị đàn âp, nhân dân bắt đầu mất niềm tin cào triều đình nhưng không làm đươc gì nên khi chiếu Cần Vương được ban bố họ hưởng ứng nhiệt tình

  Xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )