Tại sao chiếu Cân Vương được đông đảo các tâng lớp nhân dân

Question

Tại sao chiếu Cân Vương được đông đảo các tâng lớp nhân dân

in progress 0
Liliana 4 tháng 2021-07-29T11:11:43+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T11:12:46+00:00

  -> Vì đó là lời kêu gọi tâm huyết của 1 ông vua trẻ có tinh thần yêu nước , mong muốn dành độc lập cho dân tộc

  0
  2021-07-29T11:13:12+00:00

      Chiếu Cần vương được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng vì đó là lời kêu gọi tâm huyết của một ông vua trẻ có tinh thần yêu nước và khẳng khái, mong muốn giành độc lập dân tộc. Chiếu cần vương phù hợp với tâm tư, nguyện vọng và truyền thống yêu nước của quảng đại quần chúng nhân dân Việt Nam.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )