tại sao chưa có trật tự thế giới mới sau khi trật tự hai cực yalta sụp đổ

Question

tại sao chưa có trật tự thế giới mới sau khi trật tự hai cực yalta sụp đổ

in progress 0
Josie 7 ngày 2021-12-06T18:33:15+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:34:21+00:00

  Sau khi trật tự hai cực Ianta sụp đổ thế giới phát triển theo hướng “đa cực” – nhiều trung tâm. Và đây chính là trật tự thế giới mới.

  0
  2021-12-06T18:34:37+00:00

  Sau khi trật tự hai cực Ianta sụp đổ thế giới phát triển theo hướng “đa cực” – nhiều trung tâm. Và đây chính là trật tự thế giới mới.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )