Tại Sao cm tân hợi là cuộc cách mạng dân chủ tư sản muộn ở châu á

Question

Tại Sao cm tân hợi là cuộc cách mạng dân chủ tư sản muộn ở châu á

in progress 0
Caroline 1 tháng 2021-09-07T22:56:46+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T22:58:41+00:00

  Cách mạng Tân Hợi  năm 1991 là cuộc cách mạng dân chủ tư sản:

  – Lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời ở Trung Quốc.

  – Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển và có ảnh hưởng nhất định đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á.

  Cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng dân chủ tư sản không triệt để vì:

  – Không thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến.

  – Không đụng chạm đến các nước đế quốc.

  – Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )