Tại sao cơ quan sinh sản của thông là nón mà sao lại sinh sản bằng hạt

Question

Tại sao cơ quan sinh sản của thông là nón mà sao lại sinh sản bằng hạt

in progress 0
Ariana 3 tháng 2021-09-27T12:23:12+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:24:31+00:00

  Thông là thực vật hạt trần, do hạt chưa được bao bọc trong quả nên gọi là hạt trần.

  Nón của thông có chức năng tương tự như hoa, là nơi chứa tế bào sinh dục, sau khi thụ tinh sẽ tạo thành hạt nằm trên lá noãn. Như vậy nón là cơ quan sinh sản của thông.

  Hạt này sau này sẽ nảy mầm bằng cây con. 

  0
  2021-09-27T12:25:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Cơ quan sinh sản của thông là nón vì nón đực và nón cái nằm trên cùng một cây.

     Cho mik là CTLHN nha bn !!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )