Tại sao có thể nói từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX, một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á, em sẽ làm gì để góp phần vào sự phát

Question

Tại sao có thể nói từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX, một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á, em sẽ làm gì để góp phần vào sự phát triển của Đông Nam Á ngày nay?

in progress 0
Claire 2 tháng 2021-08-12T02:59:35+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T03:01:29+00:00

  – Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, “một chương mới mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á” vì:

  + Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, sau “chiến tranh lạnh ” và vấn đề Campuchia được giải quyết bằng việc kí hiệp định Pari về Campuchia (10/1991). Tình hình chính trị khu vực được cải thiện rõ rệt.

  + Xu hướng nổi bật đầu tiên là sự mở rộng thành viên của tổ chức ASEAN: 01/1984 Brunây, 7/1995 Việt Nam, 9/1997 Lào và Myanma, 4/1999 Campuchia.

  + Như thế:

  * ASEAN từ 6 nước đã phát triển thành 10 nước thành viên.

  * Lần đầu tiên trong lịch sử khu vực, 10 nước Đông Nam Á đều cùng đứng trong một tổ chức thống nhất

  * Trên cơ sở đó, ASEAN chuyển trọng tâm họat động sang hợp tác kinh tế, đồng thời xây dựng một khu vực Đông Nam Á  hòa bình, ổn định để cùng nhau phát triển phồn vinh

  – Năm 1992 Đông Nam Á  trở thành  khu vực mậu dịch tự do ( AFTA).

  – Năm 1994 lập diễn đàn khu vực ( ARF)  gồm 23 quốc gia.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )