Tại sao cuộc cách mạng Tân Hợi 1911 là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?

Question

Tại sao cuộc cách mạng Tân Hợi 1911 là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?

in progress 0
Genesis 1 năm 2021-12-06T20:02:49+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T20:03:52+00:00

  vi: chua thu tieu thuc su giai cap phong kien

  khong dung cham den cac nuoc de quoc xam luoc

  chua giai quyet duoc van de ruong dat cho nong dan

  0
  2021-12-06T20:04:01+00:00

  Vì:

  – Không thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến, mà chỉ thỏa hiệp. Việc đem toàn bộ chính quyền cách mạng giao cho Lê Nguyên Hồng, và sau nữa là Viên Thế Khải, là một minh chứng.

  – Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân, một trong những vấn đề cơ bản của cách mạng. Chính vì vậy, họ không động viên được đông đảo quần chúng nông dân tham gia.

  -Không dám đụng chạm đến các nước đế quốc xâm lược, tức là không dám đấu tranh giành lại quyền lợi của dân tộc. Để rồi họ câu kết với Viên, giúp Viên củng cố thế lực, quay lại đoạt công và chống phá cách mạng.

  Ngoài ra, các hạt nhân lãnh đạo Đồng Minh hội hãy còn non yếu về mặt đường lối và tổ chức, nên sự phối hợp hãy còn lỏng lẻo, nhiều khi tư tưởng cũng không đồng nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )