Tại sao đạo hàm (f(x)-f(2x))’= f(x)’-2f(2x)’

Question

Tại sao đạo hàm (f(x)-f(2x))’= f(x)’-2f(2x)’

in progress 0
Quinn 1 tháng 2021-08-30T17:28:26+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T17:30:08+00:00

  ta có $[f(x)-f(2x)]’$=$f'(x)-f'(2x)$

  vì f'(2x) là hàm hợp có (2x)’.f'(2x)=> $[f(x)-f(2x)]’=$f'(x)-2f'(2x)$

  xin hay nhất

  0
  2021-08-30T17:30:12+00:00

  Áp dụng công thức đạo hàm tổng: $(u\pm v)’=u’\pm v’$

  $[f(x)-f(2x)]’$

  $=f'(x)-[f(2x)]’$

  $f(2x)$ là hàm hợp dạng $g(x)=f(2x)=f(u)$ với $u=2x$ nên ta có:

  $[f(2x)]’=f'(2x).(2x)’=2f'(2x)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )