Tại sao dây chảy của cầu chì ở mạch nhánh lại có kích cỡ nhỏ hơn dây chảy ở mạch chính

Question

Tại sao dây chảy của cầu chì ở mạch nhánh lại có kích cỡ nhỏ hơn dây chảy ở mạch chính

in progress 0
Everleigh 2 tuần 2021-07-12T10:13:52+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:15:04+00:00

  Tại sao dây chảy của cầu chì ở mạch nhánh lại có kích cỡ nhỏ hơn dây chảy ở mạch chính

  ——> Vì:

  + Nó có thiết bị nhỏ hơn

  + Cầu chì mạch nào thì sẽ có dây phù hợp với mạch điện đó

  XIN HAY NHẤT NHA

  @hoang

  0
  2021-07-12T10:15:18+00:00

  Tại sao dây chảy của cầu chì ở mạch nhánh lại có kích cỡ nhỏ hơn dây chảy ở mạch chính ???

  => Theo mik tại vì là vì các cầu chì ở mạch nhánh có trách nhiệm bảo vệ cho các thiết bị có công suaart nhỏ hơn cầu chì ở mạch nhánh 

  => Theo mik nghĩ lần two :

  =>> là nếu lắp đặt cầu chì mà dây nhỏ ở mạch chính thì khi xảy ra sựu cố ( cháy … ) thì dây chảy sẽ bị đứt thì các thiết bị vẫn hoạt động bình thường gấy ra sự bất tiện choa gia đính

  =>> còn nếu mà lắp đặt cầu chì mà dây chảy to vào mạch nhánh thì khi sảy ra sự cố ( cháy.. ) thì dây chảy sẽ ko bị đứt ( vì chưa đạt mức độ yêu cầu ) mà các thiết bị đã bị hỏng 

  Vì vậy khi lắp cầu chì thì phải lắp dúng dây =))

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )