Tại sao để phát hiện tiếng vó ngựa từ xa, người ta áp tai xuống đất để nghe?

Question

Tại sao để phát hiện tiếng vó ngựa từ xa, người ta áp tai xuống đất để nghe?

in progress 0
Anna 4 tháng 2021-08-09T03:09:33+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T03:10:33+00:00

  Vì mặt đất (chất rắn) truyền âm thanh nhanh hơn không khí (vận tốc của âm thanh trong không khí nhỏ hơn trong chất rắn) nên khi áp tai xuống đất ta có thể nghe được tiếng vó ngựa ở khoảng cách xa mà tai đặt trong không khí có thể không nghe được.

  CHÚC BẠN THI TỐT

   

  0
  2021-08-09T03:11:01+00:00

  Vì mặt đất truyền âm thanh nhanh hơn không khí (vận tốc của âm thanh trong không khí nhỏ hơn trong chất rắn) nên khi áp tai xuống đất ta có thể nghe được tiếng vó ngựa ở khoảng cách xa mà tai đặt trong không khíkhông nghe được.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )