Tại sao đèn ống huỳnh quang sử dụng một thời gian thì bị đen ở hai đầu Giúp mk vs mk votte 5 ???? đag cần gấp nha

Question

Tại sao đèn ống huỳnh quang sử dụng một thời gian thì bị đen ở hai đầu
Giúp mk vs mk votte 5 ???? đag cần gấp nha

in progress 0
aihong 2 tuần 2021-07-11T00:44:11+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-11T00:45:35+00:00

    Tại sao đèn ống huỳnh quang sử dụng một thời gian thì bị đen ở hai đầu

    =>nguồn điện mà bóng sử dụng để chạy thì thông thường là 180-220V,nhưng cũng có lúc dòng điện lên xuống thất thường nhiều lần sẽ làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của bóng đèn, gây hỏng và cháy bóng đèn ,vì thế  mà đèn ống huỳnh quang sử dụng một thời gian thì bị đen ở hai đầu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )