Tại sao đi xe đaph 1 thời gian phải vệ sinh ổ bi và tra thêm dầu cho ổ bi đó ?

Question

Tại sao đi xe đaph 1 thời gian phải vệ sinh ổ bi và tra thêm dầu cho ổ bi đó ?

in progress 0
Josephine 1 năm 2021-12-06T09:33:21+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T09:34:27+00:00

  Đáp án: giảm ma sát

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-12-06T09:34:40+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  để giảm sự ma sát

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )