Tại sao duyên hải Nam Trung Bộ là vùng duy nhất hình thành hoang mạc?

Question

Tại sao duyên hải Nam Trung Bộ là vùng duy nhất hình thành hoang mạc?

in progress 0
Kaylee 1 năm 2021-10-06T15:44:10+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-06T15:45:17+00:00

    vì khu vực này ven các dòng biển lạnh khi gió bay qua bị ngưng tụ thành mây nên không thể mang hơi ảm vào tạo thành các hoang mạc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )