Tại sao góc giữa 2 vecto chỉ giới hạn từ không độ đến 180 độ ạ?

Question

Tại sao góc giữa 2 vecto chỉ giới hạn từ không độ đến 180 độ ạ?

in progress 0
Adalynn 6 ngày 2021-12-04T17:40:32+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-04T17:42:22+00:00

    Đây là quy ước. Góc giữa hai vectơ nằm trong đoạn $[0;180^o]$, góc giữa hai đường thẳng trong đoạn $[0;90^o]$. Áp dụng cho cả hình không gian.

    Góc $<0^o$ hoặc $>180^o$ đều không phải góc hình học.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )