tại sao hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt?(câu hỏi của Đại Học)

Question

tại sao hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt?(câu hỏi của Đại Học)

in progress 0
Samantha 3 ngày 2021-09-03T19:47:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T19:49:06+00:00

  Tại sao hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt?

  – Bởi vì nó không giống với những loại hàng hoá thông thường. Hàng hoá sức lao động là loại hàng hoá đặc biệt. Vì nó được hình thành bởi con người với những nhu cầu phức tạp và đa dạng, về cả vật chất lẫn tinh thần theo quá trình phát triển của xã hội.

  – học tốt + cho tớ câu tl hay nhất nhé 😀

  0
  2021-09-03T19:49:16+00:00

   Vì sức lao động là khả năng lao động, sản xuất bao gồm cả thể lực và trí lực. Nó đóng góp một phần không nhỏ, thậm chí là đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận hành, sản xuất ra các loại sản phẩm, hàng hóa khác nên hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )