Tại sao khi bạn mất trí nhớ thì lúc bạn đang cố khôi phục lại bị ngắt quãng ?

Question

Tại sao khi bạn mất trí nhớ thì lúc bạn đang cố khôi phục lại bị ngắt quãng ?

in progress 0
Valerie 1 năm 2021-07-30T08:36:04+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T08:37:17+00:00

  Vì lúc đó trí nhớ chưa ổn định lại

  0
  2021-07-30T08:37:38+00:00

   – Vì lúc đó trạng thái phục hồi của bạn đang bị suy giảm do biến chứng từ bệnh mất trí nhớ của bạn. Khi ngắt quãng là lúc trí nhớ của bạn chưa ổn định và chưa phục hồi hết.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )