Tại sao khi bỏ quả trứng vào dung dịch axit axectic quả trứng nổi lên trên (mik đng cần gấp nha )

Question

Tại sao khi bỏ quả trứng vào dung dịch axit axectic quả trứng nổi lên trên (mik đng cần gấp nha )

in progress 0
Iris 1 tháng 2021-09-02T13:42:17+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:43:35+00:00

  Đáp án:Vì trọng lượng riêng của trứng nhẹ hơn trọng lượng riêng của axit  và có dung dịch axit axectic cũng có trọng lượng muối cao 

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-02T13:44:16+00:00

  Vì trọng lượng riêng của trứng nhẹ hơn trọng lượng riêng của axit 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )